Dagindeling

Dagindeling

 06.30 u De internen worden persoonlijk gewekt
 07.15 u Ontbijt
 07.30 u Vertrek naar de scholen
 12.00 u – 13.00 u WOENSDAG – Aankomst van de internen
 12.30 u WOENSDAG – Broodjesbuffet
 14.00 u – 17.00 u WOENSDAG – Activiteit
 16.00 u/17.00 u Aankomst internen op maandag, dinsdag en donderdag. Bij binnenkomst is er een 4-uurtje voorzien.

Basisschool

17.00 u – 18.00 u Studie
18.00 u – 19.00 u Avondmaal
19.00 u – 20.15 u Ontspanning + douchen
20.15 u – 20.30 u Klaarmaken om te gaan slapen
20.30 u – 20.45 u Slapen

Secundair

ASO/TSO/KSO BSO
17.00 u – 18.00 u 1ste studie 17.00 u – 18.00 u Ontspanning/studie in studiezaal
18.00 u – 19.00 u Avondmaal 18.00 u – 19.00 u Avondmaal
19.00 u – 20.00 u 2de studie indien nodig 19.00 u – 20.00 u Ontspanning/studie op de kamer
19.00 u – 21.00 (21.30) u Ontspanning 20.00 u – 21.00 (21.30) u Ontspanning
21.00 u – 21.15 u Douchen 1ste graad 21.00 u – 21.30 u Douchen 1ste graad
21.30 u 1ste graad op de kamer en licht uit 21.30 u 1ste graad op de kamer en licht uit
21.30 u – 22.30 u Douchen 2de en 3de graad 21.30 u – 22.30 u u Douchen 2de en 3de graad
22.15 u (15j – 16j) 22.45 u (+17j) Op de kamer 22.15 u (15j – 16j) 22.45 u (+17j) Op de kamer
22.30 u (15j – 16j) 23.00 u (+17j) Lichten uit 22.30 u (15j – 16j) 23.00 u (+17j) Lichten uit