Studiebegeleiding

Studiebegeleiding

Voor het basisonderwijs is er een studielokaal voorzien. De kinderen worden van zeer nabij begeleid.

Voor het secundair onderwijs

Iedere avond, controleert en dagtekent de opvoeder de schoolagenda van de internen. Naar het einde van de studieperiode toe worden overhoringen gedaan, zowel bij de jongere als bij de oudere internen.

De internen van de middenschool studeren in de gezamenlijke studie. Met toestemming van de opvoeder studeren sommige internen na het avondeten op hun kamer met hun deuren open (ook tijdens de examens), zodanig dat de studiemeester op tijd kan ingrijpen en indien nodig kan aansporen tot studeren in een gezamenlijke studie.

Als men problemen heeft kan men steeds terecht bij de beheerder of de studiemeester. Schrijf regelmatig je punten in je agenda, zo kunnen moeilijkheden vlug opgespoord worden en kan de studiemeester eventueel helpen. Rapporten worden aan de studiemeester afgegeven en opgevolgd. De internen bezorgen deze bij aankomst op het internaat na het meekrijgen op school.

Volgende afspraken gelden:

Een internaat is verbonden aan een school, dus er wordt verondersteld dat je studeert. Per tekort op je rapport betekent dat je 1 avond 30 min. extra studietijd krijgt. Per bijkomend tekort komt er ook een extra studieavond bij. De extra studietijd wordt vastgelegd in overleg met de opvoeder.

Tijdens de examens

Voormiddag, namiddag: 

De internen maken gebruik van de door de school georganiseerde studie. Vanaf 16u kan men terecht in de studie op het internaat. Voor 16u wordt er op school gestudeerd.

Woensdagnamiddag: 

Studie in de gemeenschappelijke studiezaal op het internaat. Afwijkingen kunnen enkel in overleg met beheerder en opvoeder.

Avond:

Na het avondeten is er studie in de gemeenschappelijke studiezaal en/of op de kamer.

Opmerking:

Afhankelijk van het aantal internen kan deze regeling wijzigen.