Home

Welkom bij Talententhuis Turnhout

Talententhuis Turnhout is een gemengd internaat van de Vlaamse Gemeenschap dat verbonden is aan Scholengroep Fluxus van het GO!.

Het internaat staat open voor jongens en meisjes van de reguliere basisschool vanaf 10 jaar en het secundair onderwijs. Het leren samenleven met anderen en ook de diversiteit in leeftijd maken een wezenlijk deel uit van de opvoeding tot volwassenen. Jonge mensen degelijk vormen en opleiden tot gelukkige, positieve en kritische jongeren en later creatieve volwassenen, kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie en – strategie.

In het kader hiervan ontwikkelt het internaat haar eigen leefregels. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen wij een dubbele klemtoon:

  • de mens als individu
  • de mens als maatschappijwezen

Internaat in combinatie met uniek studieaanbod Talentenschool?

Op internaat in combinatie met een unieke studierichting op Talentenschool Turnhout?

Ontdek hier het studieaanbod!

Volg ons op Facebook!

Via onze sociale media-kanalen geven we een levensechte inkijk in onze dagelijkse werking: Facebookpagina TalententhuisFacebookpagina campus Boomgaard en Facebookpagina campus Zenit.

Nieuwbouw vanaf schooljaar 2017-2018

In de loop van schooljaar 2017-2018 opent ons internaat haar nieuwe locatie. De nieuwbouw die momenteel gerealiseerd wordt, komt tegemoet aan de noden en de wensen van onze jongeren van vandaag. Het nieuwe project situeert zich aan  de Graatakker 104, recht over Utopolis Turnhout. Wens je meer informatie betreffende onze nieuwbouw? Kijk dan vlug naar volgend persartikel.

Kies voor stad Turnhout!

Laat je door onderstaand filmpje overtuigen voor een Turnhoutse school. Talententhuis Turnhout werkt nauw samen met alle scholen van het GO! in de regio. Dat zijn BS De Smiskens, BS Kameleon, Freinetschool De Regenboog en Talentenschool Turnhout, een persoonlijke en eigentijdse school voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.